Monthly Archives: Marzec 2011

„Ratujemy niemowlęta”

„Ratujemy niemowlęta” – akcja kierowana do obecnych i przyszłych Rodziców.

BEZPŁATNE SZKOLENIE poświęcone jest pierwszej pomocy jakiej mogą udzielić Rodzice dziecku w domu do momentu przyjazdu pogotowia.
Podczas 45 min. będą mogli Państwo poznać zasady udzielania pomocy w przypadku zadławienia, zatrzymania oddechu i akcji serca.
Udzielać będziemy porad m.in.:
– w zakresie dbałości o jamę ustną i drożność nosa noworodka, różnic w karmieniu piersią a karmieniem butelką (zmiana torów oddechowych)
– pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania oddechu i serca, zadławieniu, obsługa półautomatycznego defibrylatora
– porady psychologa w zakresie pomocy Rodzicom, których dzieco uległo wypadkowi.
Zajęcia prowadzą:
Elżbieta Mączka-Golc – Szkoła Rodzenia
Paweł Hoffmann, Sandra Berezecka – Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE SYSTEMZapraszamy w sobotę 26 marca 2011r. w godz. 10-13 (trzy 45min. spotkania)
sala Biura Poselskiego Poseł na Sejm Janiny Okrągły
Pl. Farny 5 Ip
spacer

O FACC

FACC
Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy w  Londynie
Pierwszej Pomocy Centrum Certyfikacji London powołana została do szkolenia służb ratowniczych, instruktorów reagowania kryzysowego lub trenerów oraz przyznawania akredytacji lub licencji na projekty edukacyjne wg Centrum certyfikacji Pierwszej Pomocy.
 w Londynie specjalizuje się w:
– certyfikacji absolwentów kursów i zajęć w zakresie opieki ogólnej poszkodowanych, w tym kursach i zajęciach z resuscytacji,

– certyfikacji absolwentów zajęć organizowanych w placówkach oświatowych,
– przeglądzie programów edukacyjnych związanych z grupach reagowania kryzysowego,
– udzielaniu licencji dla instytucji szkoleniowych i organizacji, które chcą korzystać z międzynarodowych programów nauczania pierwszej pomocy.

W imieniu Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy, kursy są prowadzone w krajach europejskich, zarówno przez niezależnych instruktorów akredytowanych przez Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy lub przez instruktorów pracujących dla akredytowanych ośrodków edukacyjnych.

Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy jest instytucją szkoleniową, przyznającą świadectwa i akredytacje w ramach prowadzonych przedmiotów edukacyjnych.

Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy jest zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do działania we wszystkich krajach UE. Jego siedziba znajduje się w Londynie.

spacer

Pierwsza pomoc noworodkom w Szkole Rodzenia – spotkanie II

W dniu wczorajszym nasze centrum przeprowadziło szkolenie w zakresie udzielania pomocy noworodkom w Szkole Rodzenia p. E. Golc-Mączka.

Przyszli rodzice uczyli się w sposób praktyczny zasad udzielania pierwszej pomocy noworodkowi w sytuacjach zagrożenia życia. Dodatkowo zapoznali się z obsługą automatycznego defibrylatora.

To już drugie szkolenie jakie nasze Centrum przeprowadza wśród młodych ludzi, którzy wkrótce zostaną rodzicami.

spacer

Pierwsza pomoc na szlaku

PTTK - logo

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy dwugodzine (bezpłatne) szkolenie dla przodowników turystyki kwalifikowanej prudnickiego oddziału PTTK. Podczas spotkania realizowane były zagadnienia m.in. z zasad udzielania pomocy przy krwotokach, złamaniach i zwichnięciach, urazach kręgosłupa i głowy. Turyści poznali zasady postępowania przy epilepsji i ataku serca oraz postępowania przy zatrzymaniu akcji serca.

Podczas praktycznych ćwiczeń uczyli się m.in. obsługi automatycznego defibrylatora i postępowania przy zaksztuszeniu u noworodka, dziecka i dorosłego.

W działaniach praktycznych wspierały nas wolontariuszki z Klubu Ratowniczego RESCUE z Prudnika.

Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z planowanych cyklicznych spotkań szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla prudnickich turystów.

spacer