Monthly Archives: Styczeń 2016

Certyfikowane kursy w zakresie pierwszej pomocy.

Certyfikowane kursy w zakresie pierwszej pomocy
(z międzynarodowymi uprawnieniami Ratownika EFR/FACC)
FACC

Proponujemy przeprowadzenie kursu w zakresie Ratownika EFR/FACC. Prowadzący zajęcia są instruktorami Emergency First Response of Bristol i First Aid Certification Centre of London, międzynarodowej organizacji szkolącej na całym świecie w zakresie wstępnej i drugorzędnej pomocy przedmedycznej. Wszystkie szkolenia są zawsze przygotowywane pod kątem specyfiki urzędu, placówki, szkoły w której prowadzone są szkolenia.

Kurs składa się z części teoretycznej (realizowanej zdalnie, na platformie e-learning – 40 godz.) oraz części praktycznej (20 godz.) realizowanej w naszym ośrodku lub w Państwa firmie. Po ukończeniu kursu, kandydat podchodzi do 6 egzaminów (3 teoretyczne, 3 praktyczne). Po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów kursant otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat Ratownika EFR lub FACC. Certyfikat ważny jest przez 2 lata, po tym okresie w celu utrzymania ważności Certyfikatu należy uprawnienia recertyfikować.

spacer

Podstawowe szkolenie w zakresie pierwszej pomocy (CPR/AED)

Proponujemy przeprowadzenie 3-godzinnego szkolenia w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej CPR/AED. Prowadzący zajęcia są instruktorami Emergency First Response Bristol, międzynarodowej organizacji szkolącej na całym świecie w zakresie wstępnej i drugorzędnej pomocy przedmedycznej. Wszystkie szkolenia są zawsze przygotowywane pod kątem specyfiki urzędu, placówki, szkoły w której prowadzone są szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia CPR /AED, pracownik będzie potrafił:

 • ocenić sytuację i zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • skontrolować funkcje życiowe (ocena stanu poszkodowanego),
 • wezwać pomoc kwalifikowaną,
 • ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
 • przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechowa (dorosły, dziecko, noworodek),
 • przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową przy pomocy automatycznego defibrylatora AED,
 • udzielić pomocy przy omdleniach,
 • udzielić pomocy poszkodowanemu we wstrząsie, porażeniu prądem elektrycznym,
 • opatrzyć rany,
 • udzielić pomocy przy krwotoku,
 • postępować przy urazach kręgosłupa, głowy,
 • postępować w napadzie epilepsji, cukrzycy,
 • udzielić pomocy przy zadławieniu.Po ukończeniu szkolenia pracownicy otrzymują zaświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu.

  w/w szkolenie nie nadaje uprawnień ratowniczych.
  w celu uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Ratownika EFR lub FACC
  prosimy o kontakt z biurem CES RESCUE SYSTEM.

spacer