Bezpłatne Szkolenie – CPR/AED dla uczniów

Bezpłatne Szkolenie – CPR/AED dla uczniów

Jednym z działań Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego RESCUE SYSTEM jest działalność profilaktyczna. Z dniem 10.10.2010 r. rozpoczynamy akcję „Z nami bezpiecznie„. Pracownicy Centrum, prowadzić będą cykliczne bezpłatne 3-godz. szkolenia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej CPR/AEDW realizacji działań wspierają nas wolontariusze z Klubu Ratowniczego RESCUE w Prudniku.
Po zakończeniu szkolenia uczeń będzie potrafił:

– ocenić sytuację i zabezpieczyć miejsca wypadku,
– skontrolować funkcje życiowe (ocena stanu poszkodowanego),
– wezwać pomoc kwalifikową,
– ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
– przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechowa (dorosły, dziecko, noworodek),
– udzielić pomocy za pomocą Automatycznego Defibrylatora AED
– udzielić pomocy przy omdleniach,
– udzielić pomocy poszkodowanemu we wstrząsie,
– opatrzyć rany,
– udzielić pomocy przy krwotoku,
– postępować przy urazach kręgosłupa, głowy,
– postępować w napadzie epilepsji,
– udzielić pomocy przy zadławieniu.

Po wcześniejszych ustaleniach z Dyrekcją Szkoły każdy z uczestników może otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia.