Pierwsza pomoc noworodkom w Szkole Rodzenia – spotkanie III

26 maja 2011r. na zaproszenie p. Elżbiety Golc z prudnickiej Szkoły Rodzenia nasi pracownicy przeprowadzili nieodpłatnie mini szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy noworodkom i niemowlakom. Kilku godzinne spotkanie Szkoła Rodzenia zaproponowała obecnym i przyszłym mamom z okazji Dnia Matki.