Profilaktyka

Pierwsza pomoc noworodkom w Szkole Rodzenia – spotkanie II

W dniu wczorajszym nasze centrum przeprowadziło szkolenie w zakresie udzielania pomocy noworodkom w Szkole Rodzenia p. E. Golc-Mączka.

Przyszli rodzice uczyli się w sposób praktyczny zasad udzielania pierwszej pomocy noworodkowi w sytuacjach zagrożenia życia. Dodatkowo zapoznali się z obsługą automatycznego defibrylatora.

To już drugie szkolenie jakie nasze Centrum przeprowadza wśród młodych ludzi, którzy wkrótce zostaną rodzicami.

spacer

Pierwsza pomoc na szlaku

PTTK - logo

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy dwugodzine (bezpłatne) szkolenie dla przodowników turystyki kwalifikowanej prudnickiego oddziału PTTK. Podczas spotkania realizowane były zagadnienia m.in. z zasad udzielania pomocy przy krwotokach, złamaniach i zwichnięciach, urazach kręgosłupa i głowy. Turyści poznali zasady postępowania przy epilepsji i ataku serca oraz postępowania przy zatrzymaniu akcji serca.

Podczas praktycznych ćwiczeń uczyli się m.in. obsługi automatycznego defibrylatora i postępowania przy zaksztuszeniu u noworodka, dziecka i dorosłego.

W działaniach praktycznych wspierały nas wolontariuszki z Klubu Ratowniczego RESCUE z Prudnika.

Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z planowanych cyklicznych spotkań szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla prudnickich turystów.

spacer

Bezpłatne Szkolenie – CPR/AED dla uczniów

Bezpłatne Szkolenie – CPR/AED dla uczniów

Jednym z działań Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego RESCUE SYSTEM jest działalność profilaktyczna. Z dniem 10.10.2010 r. rozpoczynamy akcję „Z nami bezpiecznie„. Pracownicy Centrum, prowadzić będą cykliczne bezpłatne 3-godz. szkolenia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej CPR/AEDW realizacji działań wspierają nas wolontariusze z Klubu Ratowniczego RESCUE w Prudniku.
Po zakończeniu szkolenia uczeń będzie potrafił:

– ocenić sytuację i zabezpieczyć miejsca wypadku,
– skontrolować funkcje życiowe (ocena stanu poszkodowanego),
– wezwać pomoc kwalifikową,
– ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
– przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechowa (dorosły, dziecko, noworodek),
– udzielić pomocy za pomocą Automatycznego Defibrylatora AED
– udzielić pomocy przy omdleniach,
– udzielić pomocy poszkodowanemu we wstrząsie,
– opatrzyć rany,
– udzielić pomocy przy krwotoku,
– postępować przy urazach kręgosłupa, głowy,
– postępować w napadzie epilepsji,
– udzielić pomocy przy zadławieniu.

Po wcześniejszych ustaleniach z Dyrekcją Szkoły każdy z uczestników może otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia.

spacer