Certyfikowane kursy w zakresie pierwszej pomocy.

Certyfikowane kursy w zakresie pierwszej pomocy
(z międzynarodowymi uprawnieniami Ratownika EFR/FACC)
FACC

Proponujemy przeprowadzenie kursu w zakresie Ratownika EFR/FACC. Prowadzący zajęcia są instruktorami Emergency First Response of Bristol i First Aid Certification Centre of London, międzynarodowej organizacji szkolącej na całym świecie w zakresie wstępnej i drugorzędnej pomocy przedmedycznej. Wszystkie szkolenia są zawsze przygotowywane pod kątem specyfiki urzędu, placówki, szkoły w której prowadzone są szkolenia.

Kurs składa się z części teoretycznej (realizowanej zdalnie, na platformie e-learning – 40 godz.) oraz części praktycznej (20 godz.) realizowanej w naszym ośrodku lub w Państwa firmie. Po ukończeniu kursu, kandydat podchodzi do 6 egzaminów (3 teoretyczne, 3 praktyczne). Po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów kursant otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat Ratownika EFR lub FACC. Certyfikat ważny jest przez 2 lata, po tym okresie w celu utrzymania ważności Certyfikatu należy uprawnienia recertyfikować.