Mini Szkolenie Pierwszej Pomocy dla uczniów w Moszczance

Mini Szkolenie Pierwszej Pomocy dla uczniów w Moszczance

4 listopada 2013r. prowadziliśmy mini szkolenie dla uczniów klas IV-tych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance. Podczas 2 godz. spotkania dzieci ćwiczyły działania ratownicze z udziałem fantomów (dorosły, dziecko, noworodek) i automatycznego defibrylatora AED.

Uczniowie poznali zasady udzielania pomocy w pryzpadku krwotoków, złamań, utraty przytomności, epilepsji, udaru mózgu i ataku serca.

Podczas ćwiczeń dużą uwagę zwracaliśmy na prawidłowe powiadomianie służb ratunkowych.