O FACC

FACC
Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy w  Londynie
Pierwszej Pomocy Centrum Certyfikacji London powołana została do szkolenia służb ratowniczych, instruktorów reagowania kryzysowego lub trenerów oraz przyznawania akredytacji lub licencji na projekty edukacyjne wg Centrum certyfikacji Pierwszej Pomocy.
 w Londynie specjalizuje się w:
– certyfikacji absolwentów kursów i zajęć w zakresie opieki ogólnej poszkodowanych, w tym kursach i zajęciach z resuscytacji,

– certyfikacji absolwentów zajęć organizowanych w placówkach oświatowych,
– przeglądzie programów edukacyjnych związanych z grupach reagowania kryzysowego,
– udzielaniu licencji dla instytucji szkoleniowych i organizacji, które chcą korzystać z międzynarodowych programów nauczania pierwszej pomocy.

W imieniu Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy, kursy są prowadzone w krajach europejskich, zarówno przez niezależnych instruktorów akredytowanych przez Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy lub przez instruktorów pracujących dla akredytowanych ośrodków edukacyjnych.

Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy jest instytucją szkoleniową, przyznającą świadectwa i akredytacje w ramach prowadzonych przedmiotów edukacyjnych.

Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy jest zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do działania we wszystkich krajach UE. Jego siedziba znajduje się w Londynie.