Mini Szkolenie Pierwszej Pomocy dla uczniów w Moszczance

Mini Szkolenie Pierwszej Pomocy dla uczniów w Moszczance

4 listopada 2013r. prowadziliśmy mini szkolenie dla uczniów klas IV-tych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance. Podczas 2 godz. spotkania dzieci ćwiczyły działania ratownicze z udziałem fantomów (dorosły, dziecko, noworodek) i automatycznego defibrylatora AED.

Uczniowie poznali zasady udzielania pomocy w pryzpadku krwotoków, złamań, utraty przytomności, epilepsji, udaru mózgu i ataku serca.

Podczas ćwiczeń dużą uwagę zwracaliśmy na prawidłowe powiadomianie służb ratunkowych.

spacer

Rajd Pieszy w Racławicach Śląskich.

25.06.2011r. zabezpieczaliśmy od strony medycznej I Rajd Pieszy w Racławicach Śląskich. Pięcio osobowy patrol czuwał nad bezpieczeństwem uczestników rajdu na dwóch trasach 10 i 20-to kilometrowych.

spacer

Festyn Rodzinny u Franciszkanów

CES RESCUE SYSTEM Klub Ratowniczy RESCUE

12 czerwca 2011r. pracownicy CES RESCUE SYSTEM wspólnie z wolontariuszami Klubu Ratowniczego RESCUE przeprowadzili cykl mini szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, udzielane również były porady psychologiczne.

spacer

Pierwsza pomoc noworodkom w Szkole Rodzenia – spotkanie III

26 maja 2011r. na zaproszenie p. Elżbiety Golc z prudnickiej Szkoły Rodzenia nasi pracownicy przeprowadzili nieodpłatnie mini szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy noworodkom i niemowlakom. Kilku godzinne spotkanie Szkoła Rodzenia zaproponowała obecnym i przyszłym mamom z okazji Dnia Matki.

spacer

„Ratujemy niemowlęta”

„Ratujemy niemowlęta” – akcja kierowana do obecnych i przyszłych Rodziców.

BEZPŁATNE SZKOLENIE poświęcone jest pierwszej pomocy jakiej mogą udzielić Rodzice dziecku w domu do momentu przyjazdu pogotowia.
Podczas 45 min. będą mogli Państwo poznać zasady udzielania pomocy w przypadku zadławienia, zatrzymania oddechu i akcji serca.
Udzielać będziemy porad m.in.:
– w zakresie dbałości o jamę ustną i drożność nosa noworodka, różnic w karmieniu piersią a karmieniem butelką (zmiana torów oddechowych)
– pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania oddechu i serca, zadławieniu, obsługa półautomatycznego defibrylatora
– porady psychologa w zakresie pomocy Rodzicom, których dzieco uległo wypadkowi.
Zajęcia prowadzą:
Elżbieta Mączka-Golc – Szkoła Rodzenia
Paweł Hoffmann, Sandra Berezecka – Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE SYSTEMZapraszamy w sobotę 26 marca 2011r. w godz. 10-13 (trzy 45min. spotkania)
sala Biura Poselskiego Poseł na Sejm Janiny Okrągły
Pl. Farny 5 Ip
spacer

O FACC

FACC
Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy w  Londynie
Pierwszej Pomocy Centrum Certyfikacji London powołana została do szkolenia służb ratowniczych, instruktorów reagowania kryzysowego lub trenerów oraz przyznawania akredytacji lub licencji na projekty edukacyjne wg Centrum certyfikacji Pierwszej Pomocy.
 w Londynie specjalizuje się w:
– certyfikacji absolwentów kursów i zajęć w zakresie opieki ogólnej poszkodowanych, w tym kursach i zajęciach z resuscytacji,

– certyfikacji absolwentów zajęć organizowanych w placówkach oświatowych,
– przeglądzie programów edukacyjnych związanych z grupach reagowania kryzysowego,
– udzielaniu licencji dla instytucji szkoleniowych i organizacji, które chcą korzystać z międzynarodowych programów nauczania pierwszej pomocy.

W imieniu Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy, kursy są prowadzone w krajach europejskich, zarówno przez niezależnych instruktorów akredytowanych przez Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy lub przez instruktorów pracujących dla akredytowanych ośrodków edukacyjnych.

Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy jest instytucją szkoleniową, przyznającą świadectwa i akredytacje w ramach prowadzonych przedmiotów edukacyjnych.

Centrum Certyfikacji Pierwszej Pomocy jest zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do działania we wszystkich krajach UE. Jego siedziba znajduje się w Londynie.

spacer