Pierwsza pomoc noworodkom w Szkole Rodzenia – spotkanie II

W dniu wczorajszym nasze centrum przeprowadziło szkolenie w zakresie udzielania pomocy noworodkom w Szkole Rodzenia p. E. Golc-Mączka.

Przyszli rodzice uczyli się w sposób praktyczny zasad udzielania pierwszej pomocy noworodkowi w sytuacjach zagrożenia życia. Dodatkowo zapoznali się z obsługą automatycznego defibrylatora.

To już drugie szkolenie jakie nasze Centrum przeprowadza wśród młodych ludzi, którzy wkrótce zostaną rodzicami.