Pierwsza pomoc na szlaku

PTTK - logo

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy dwugodzine (bezpłatne) szkolenie dla przodowników turystyki kwalifikowanej prudnickiego oddziału PTTK. Podczas spotkania realizowane były zagadnienia m.in. z zasad udzielania pomocy przy krwotokach, złamaniach i zwichnięciach, urazach kręgosłupa i głowy. Turyści poznali zasady postępowania przy epilepsji i ataku serca oraz postępowania przy zatrzymaniu akcji serca.

Podczas praktycznych ćwiczeń uczyli się m.in. obsługi automatycznego defibrylatora i postępowania przy zaksztuszeniu u noworodka, dziecka i dorosłego.

W działaniach praktycznych wspierały nas wolontariuszki z Klubu Ratowniczego RESCUE z Prudnika.

Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z planowanych cyklicznych spotkań szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla prudnickich turystów.